مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

معرفی

*****

****

منطقه کاشان (شهرستان های کاشان و آران و بیدگل) با استقرار بیش از 900 شرکت تولید فرش ماشینی و تولید و صادرات بیش از 75% فرش ماشینی کشور در حال حاضر به عنوان قطب صنعت فرش ماشینی ایران شناخته می شود.

در عین حال دانشگاه آزاد اسلامی کاشان در مجاورت این صنعت فاخر، به پشتوانه 40 سال قدمت خود و به عنوان تنها دارنده رشته نساجی و نیز وجود اعضای هیات علمی و کارشناسان مبرزدر نظر گرفت تا در راستای تقویت ارتباط با صنعت و رفع مشکلات این صنعت بزرگ و تاثیرگذار اقدام به تاسیس و راهاندازی مرکز تحقیقات فرش ماشینی گرفته تا گامی جهت بهبود و ارتقاء این صنعت بردارد.

*****

اهداف مرکز تحقیقات فرش ماشینی (Machine-made Carpet Research Center, MCRC)

*****

1-هدایت تحقیقات علمی صنعتی و طرح های پژوهشی مرتبط با صنعت فرش ماشینی مورد نیاز و مورد درخواست صنعت

2- ارائه خدمات مشاورهای و تخصصی فرایند تولید، کنترل کیفی، مواد اولیه، ماشین آلات و منابع انسانی متخصص و مسائل مرتبط

3- هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در رشته مهندسی نساجی و سایر رشته های مرتبط به سمت نیازهای پژوهشی صنعت

4- انجام طرح های پژوهشی مشترک با صنعت ویا ادارات و ارگانهای مرتبط با صنعت فرش ماشینی

5- همکاری با استارتاپهای مستقر در شتابدهنده و شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد و پارک علم وفناوری

6- ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی در آزمایشگاه فرش ماشینی (همکار استاندارد) مرکز تحقیقات

7- برگزاری گارگاه ها و دوره های مختلف آموزشی ویژه صاحبان و کارکنان صنعت، دانشجویان و اساتید و علاقه مندان به فعالیت در حوزه نساجی، فرش ماشینی و صنایع وابسته

8- برگزاری همایش فرش ماشینی جهت ارتقا در سطح علمی و ارتباط با مسئولین و هماندیشی با صنایع در تحقیق بیشتر اهداف مرکز

*****