مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

دوره تخصصی طراحی فرش

*******

جهت ثبت نام در دوره ها و کارگاه های تخصصی مرکز تحقیقات فرش ماشینی

با شماره 09133618946 تماس حاصل نمائید.

*******