مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار کلوب

ارزش 64 میلیارد دلاری بازار فرش اروپا تا سال 2025

ر اساس گزارشات جدید پیش بینی می شود که بازار فرش در قاره ی اروپا تا سال 2025 رشد قابل توجهی داشته باشد. این رشد می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل . افزایش هزینه های بهسازی منازل و جایگزینی کفپوشها در بازارهای توسعه یافتهی آلمان و اسپانیا باشد.

رشد بازار فرش اروپا و گرایشهای آن

براساس گزارش جدید پایگاهGrandViewResearch، پیش بینی میشود که رشدبازار فرش اروپا تا سال 2025 به64میلیارد دلار برسد. در طول دورهی پیش بینی، انتظار میرود آهنگ رشد سالانه به میزان 3% افزایش یابد. افزایش هزینههای بهسازی منازل و جایگزینی کفپوشها در بازارهای توسعه یافتهی آلمان و اسپانیا تقاضا برای مواد کفپوش نرم مخصوصا فرش را افزایش خواهد داد.

افزایش نگرانیهای زیست محیطی در مورد انتشار گازهای گلخانهای منجر به افزایش ترجیحات برای محصولات زیست تخریب پذیر و پایدار شده است. در ژانویه 2015، نیاگا باDSMبرای توسعه فرش با 100 درصد بازیافت و 95 درصد کاهش انرژی همکاری کرد.

تقاضا برای نایلون سال 2018 از 325 میلیون متر مربع فراتر رفت و انتظار میرود به دلیل افزایش پذیرش پلی آمیدها برای ارئهی خواص سایشی خوب، دستاوردهای قابل توجهی را پیش بینی کند. طی چند سال گذشته، شرکتهایی از جملهROLSهزینههای خود را برای ترکیب نایلون، به همراه پشم و نخ، برای تولید فرمهای اصلی محصول مناسب افزایش دادهاند.

گزارش بازار فرش اروپا

– از نظر حجم ، بازار در سال 2018 به 734٫7 میلیون متر مربع رسید و انتظار میرود که تا سال 2025 به 889 میلیون متر مربع برسد. با رشد بخش مسکونی کشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه و ترکیه ، انتظار میرود اهمیت کفپوشها ، از جمله فرش ارتقا پیدا کند.

– انتظار میرود که تقاضا برای فرش ماشینی با نرخ سالانه 3% از سال 2019 تا سال 2025 افزایش یابد. پیش بینی میشود این محصولات، با توجه به استحکام مکانیکی بالا، بخش قابلتوجهی را در بازار به خود اختصاص دهند.

– درسال 2018 تقاضای بخش غیر مسکونی در حدود 283 میلیون متر مربع بوده است. انتظار میرود با توجه به اهمیت روزافزون فرش به عنوان عایق خوب در مغازه های خرده فروشی و دفاتر تجاری، رشد کند. با این حال، انتظار میرود که مواردی از قبیل قیمت بالا و دوام پایین مصالح کفپوشهای نرم در مقایسه با سرامیک و لمینت چوب اثر نامطلوبی بر رشد بازار فرش داشته باشد.

– انتظار میرود با افزایش تولید بخش مسکن در کشور اسپانیا،افزایش سالانه 3% حجم بازار را از سال 2019 تا سال 2025 شاهد باشیم.

بازار فرش اروپا به دلیل حضور تعداد زیادی از تولیدکنندگان به شدت تکه تکه شده است. انتظار میرود که حمایت از تنظیم مقررات برای ترویج بازیافت مواد کفپوش در اروپا منجر به تغییر اولویت تولید کنندگان شود. شرکت کنندگان کلیدی صنعت فرش اروپا عبارتند از:

Agnella SA, Balta Group

Brintons, Creatuft NV

AssociatedWeaversInternationalGroupNV

Dekowe GmbH & Co.KG

Fletco

Egetæpper A/S

تقسیم بندی بازار فرش اروپا

پایگاهGrandViewResearchبازار فرش اروپا را بر اساس مواد اولیه، محصول، کاربرد و کشور تقسیم کرده است.

بیشترین تقاضای فرش بر حسب مواد اولیه فرش در اروپا

– نایلون

– پلی استر

– پلی پروپیلن

– الیاف دیگر

بیشترین فروش فرش اروپا بر حسب نوع محصول

– فرش ماشینی

– فرش تافتینگ (پرزدار)

– فرش دستباف

– دیگر محصولات

بزرگترین کشورهای مصرف کننده فرش اروپا

– آلمان

– بریتانیا

– فرانسه

– اسپانیا

– بقیه ی اروپا (ROE)

منبع خبر

: 100 - : 1400/07/11 - : 1546
1400/07/11