مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار کلوب

افت 20 درصدی تقاضای فرش ماشینی

ییس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی اظهار داشت: میزانتقاضای فرش ماشینینسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 20 درصد کاهش داشته است، در همین مدت زمان هیچ افزایش قیمتی نبوده و حتی برخی برندها تغییرات جزیی در جهت کاهش قیمت محصولات خود داشتهاند.

محمد هادی کمالیاندر گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیتبازار فرش ماشینیدر کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و با وجود بیماری کرونا، بازار فرش ماشینی در حاضر در رکود شدید به سر میبرد. قیمتها نیز تثبیت شده و حتی در مورد بعضی برندها کاهش نیز داشته است. تعطیلات تابستانی، تغییرات فصل، بازگشایی مدارس و … نیز مزید بر علت رکود بودهاند.

وی افزود: میزان تقاضای فرش ماشینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 20 درصد کاهش داشته است، در همین مدت زمان هیچ افزایش قیمتی نبوده و حتی برخی برندها تغییرات جزیی در جهت کاهش قیمت محصولات خود داشتهاند.

رییس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجا که فرش ماشینی در داخل کشور بافته میشود و تعداد کارخانهها هم زیاد است، بازار از این محصول اشباع و بنابراین کمبودی هم وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت صادرات گفت: به خاطر قیمت دلار در ایران، خرید فرش ماشینی از ایران برای دیگر کشورها صرفه دارد و بنابراین صادرات این کالا در جریان است. البته این صادرات به صورت منظم و مدیریت شده توسط دولت یا دیگر ارگانهای ذیربط نیست تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه کالای خود را صادر کنند، هر کدام جداگانه به دنبال مشتری هستند یا اینکه ممکن است مشتریان برای خرید به شهرکهای صنعتی فرش ماشینی مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: چین، اروپا، کشورهای آسیانه میانه و همسایگان مانند عراق و افغانستان از مقاصد صادراتی ما در فرش ماشینی هستند که سهم کشورهای همسایه از آن بیشتر است. اما شکل این صادرات سازمانیافته نیست و خود تولیدکنندگان با رایزنیهایی که انجام میدهند میتوانند صادرات انجام دهند

منبع خبر

: 101 - : 1400/07/13 - : 1568
1400/07/13