مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار کلوب

فرش های مدرن در مسجد النبی

تولیت مسجد النبی از تعویض فرشهای این مسجد با فرشهایی برخوردار از تکنیکهای مدرن خبر داد.

مسئولان امور مسجد النبی اعلام کردند که در راستای تلاشهای مستمر خود به منظور آمادهسازی مسجد النبی برای زائران و عمره گزاران فرشهای حرم را تعویض و فرشهای جدید و با کیفیت بالا را جایگزین قبلیها کردهاند.

فرشهای جدید مسجد النبی با قرار گرفتن یک تراشه الکترونیکی در هر فرش متمایز شده است که با روش «RFID» خوانده میشود که به یک سیستم الکترونیکی مرتبط است که حاوی اطلاعاتی در مورد فرش شامل زمان تولید، میزان استفاده، محل و زمان شستشوی فرش است.

بدین ترتیب هر نمونه از فرشهای مسجد النبی با چاپ دادههای آن بر روی «بارکد» دیجیتالی قابل شناسایی است و حتی جزئیات کامل جابجایی فرش در داخل مسجد و صحنهای آن هم از این طریق قابل پیگیری است.

مسئولین مسجد النبی میگویند که این تلاشها در راستای اقداماتی انجام شده است که برای تقویت خدمات ارائه شده در مسجد، رفع همه موانع و تسهیل در عبادات زائران ارائه میدهند.

مسئولین امور مسجدالنبی (ص) امروز قبل از تعویض فرشهای مسجدالنبی (ص)، کفها را شستشو و عطرآگین و فرشهای قدیمی را با فرشهای نو و مدرن تعویض کردند.

از سوی دیگر عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس رئیس کل امور مسجد الحرام و مسجد النبی، از اجرای برنامه نصب نمایشگرهایی در ورودیهای اصلی مسجد النبی خبر داد.

هدف از اجرای این برنامه تسهیل در مدیریت تعداد زائران و تعیین درهای ورودی و خروجی برای زائران و وضعیت ازدحام زائران در داخل مسجد النبی است.

سعد بن محمد الاحمدی، جانشین معاون تعمیر و نگهداری و امور فنی مسجد النبی گفت که در مرحله نخست 11 صفحه نمایش در ورودیهای اصلی مسجد النبی نصب شده که از طریق اتاق کنترل، کنترل میشود.

: 117 - : 1400/11/07 - : 800
1400/11/07