مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار سایت

ششمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی

ششمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران به همت مرکز تحقیقات فرش ماشینی و سرای نوآوری فرش ماشینی و در راستای رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی در چهارم اسفند ماه 1400 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزار میشود.

در جلسه اعضا کمیته برگزاری این همایش، رویکرد همایش ششم"چالش ها و نوآوری ها" ی صنعت فرش ماشینی تعیین گردید.

دکتر شایا محمودیان، رئیس مرکز تحقیقات فرش ماشینی و دبیر اجرائی ششمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران ضمن بیان این مطلب افزود: هدف از برگزاری این همایش بررسی تحولات و چالش های صنعت فرش ماشینی کشور، طرح مسایل و فرصت ها و بررسی نوآوری های صنعت فرش ماشینی است. همچنین همفکری و همگرایی دیدگاه های اهالی صنعت و دانشگاه در جهت ارتقاء جایگاه صنعت فرش ماشینی منطقه ار اهداف این همایش است.

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع وابسته فرش ماشینی از تاریخ 3 لغایت 6 اسفندماه 1400 و همزمان با این همایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزار می شود.

: 126 - : 1400/11/17 - : 4231
1400/11/17