مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار سایت

کارگاه آموزشی استاندارد های صادراتی فرش ماشینی با حضور دکتر اکرامی نماینده شرکت oeti

برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد های صادرات فرش ماشینی به اتحادیه اروپا توسط سرای نوآوری و مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان با همکاری موسسه Oeti اتریش و استقبال پرشور صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی از این کارگاه آموزشی .

سر فصل مطالب ارائه شده در این کارگاه:

1)اکولیبل ها(eco labels)

2)آشنایی با الزامات CE در فرش ماشیینی

3)مهم ترین استاندارد های مرتبط با فرش ماشینی در اتحادیه اروپا

مدرس: جناب آقای دکتر احسان اکرامی نماینده شرکت oeti(اتریش)

1401/6/21

: 157 - : 1401/06/22 - : 2787
1401/06/22