مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار سایت

هشتمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران

هشتمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی کشور در تاریخ 19 اردیبهشت توسط مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان با همکاری سرای نوآوری فرش ماشینی برگزار می شود.

دکتر شایا محمودیان رئیس مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان و دبیر اجرائی هشتمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران در این باره گفت: هشتمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی از حمایت مادی و معنوی کارآفرینان و حامیان و مدیران ارجمند از انجمن صنایع نساجی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی کاشان، اداره صنعت معدن و تجارت کاشان، اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی و صنایع وابسته ،تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی شهرستان آران و بیدگل بهره مند بوده و بدین وسیله از حضور همه صاحبان صنایع ، مدیران، کارآفرینان و استادان ارجمند دانشگاه برای حضور در این همایش دعوت بعمل می آید.

: 235 - : 1403/02/14 - : 222
1403/02/14