مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار سایت

موفقیت مرکز تحقیقات فرش ماشینی

بر اساس آخرین رتبه بندی مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات فرش ماشینی واحد کاشان به عنوان برترین مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور در زمینه آزمایشگاه معتمد برگزیده شد.

: 236 - : 1403/02/15 - : 234
1403/02/15