مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار سایت

برگزاری هشتمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران

هشتمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان و به همت سرای نوآوری فرش ماشینی و مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه در کاشان برگزار شد

: 238 - : 1403/02/26 - : 210
1403/02/26