مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

مقالات سایت

Application of modified carpet waste cuttings for production of eco-efficient lightweight concrete
دانلود مقاله
: 94 - : Jul 25 2021 3:01AM - : 3522
Jul 25 2021 3:01AM
ساختمان بافت فرش ماشینی
فرش ماشینی یک نوع منسوج سه بعدی، ضخیم و سنگین وزن است. فرش ماشینی از لایه زمینه و لایه سطحی (خاب یا پرز) ...
: 93 - : Jul 17 2021 3:13PM - : 4969
Jul 17 2021 3:13PM